Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Chủ nhật hàng tuần Liên đến Cung thiếu nhi học đan từ 3 giờ chiều đến 17 giờ rồi học múa thêm 1 giờ nữa. Hỏi Liên sẽ kết thúc lớp học múa lúc mấy giờ ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Liên sẽ kết thúc lớp học múa lúc :


17 giờ + 1 giờ = 18 ( giờ)


Đáp số: 18 giờ

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy