VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chủ nhật hàng tuần Liên đến Cung thiếu nhi học đan từ 3 giờ chiều đến 17 giờ rồi học múa thêm 1 giờ nữa. Hỏi Liên sẽ kết thúc lớp học múa lúc mấy giờ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy