VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Năm nay nhà bác Hải trồng được một vườn cây quất cảnh và một vườn đào. Số cây quất bằng số cây đào và bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 13. Vậy bác Hải đã trồng được bao nhiêu cây đào và quất ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy