FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho 80 – m + 42 = 36 + 64. Tìm số chẵn đứng liền trước của m ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

80 – m + 42 = 36 + 64

80 – m + 42 = 100

80 – m            = 100 – 42

80 – m            = 58

        m             = 80 – 58

        m             = 22

Số chẵn đứng liền trước số 22 là 20

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy