VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Năm nay nhà bác Hải trồng được 9 chục cây quất cảnh, bác đã bán được một số cây quất, số cây quất còn lại bằng số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 12. Hỏi bác Hải đã bán bao nhiêu cây quất ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy