Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nếu ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ( 22/12) là ngày thứ sáu tuần này thì thứ tư tuần trước là ngày bao nhiêu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Thứ sáu tuần trước là ngày:


22 – 7 = 15


Thứ tư tuần trước là ngày:


15 – 2 = 13


Đáp số: Ngày 13

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy