FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hà đang cầm trên tay một số thẻ số, biết rằng lấy số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số trừ đi số của Hà đang cầm thì được kết quả là số lẻ liền sau số 29. Hỏi Hà đang cầm bao nhiêu thẻ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là: 90

Số lẻ liền sau số 29 là: 31

Hà đang cầm số thẻ là:

90 – 31 = 59 ( thẻ )

Đáp số: 59 thẻ

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy