FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hà đang cầm trên tay một số thẻ số, biết rằng lấy số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16 trừ đi số của Hà đang cầm thì được kết quả là số chẵn liền trước số 50. Hỏi Hà đang cầm bao nhiêu thẻ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16 là: 97

Số chẵn liền trước số 50 là 48.

Hà đang cầm số thẻ là:

97 – 48 = 49 ( thẻ)

Đáp số: 49 thẻ

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy