VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong vườn nhà bà có 3 chục cây gồm cây bưởi và cây cam, số cây cam bằng số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi trong vườn nhà bà có bao nhiêu cây bưởi ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy