FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong vườn nhà bà có 3 chục cây gồm cây bưởi và cây cam, số cây cam bằng số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi trong vườn nhà bà có bao nhiêu cây bưởi ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 3 chục cây = 30 cây

Số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số là: 11

Trong vườn nhà bà có số cây bưởi là:

30 – 11 = 19 ( cây bưởi)

Đáp số: 19 cây bưởi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy