Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Bố về nhà lúc 18 giờ, An về nhà lúc 4 giờ chiều, mẹ về nhà lúc 17 giờ. Hỏi ai về nhà muộn nhất ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 4 giờ chiều = 16 giờ


Ta có 18 giờ > 17 giờ > 16 giờ


Vậy Bố về nhà muộn nhất.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy