FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mảnh vải xanh dài 62dm, mảnh vải xanh dài hơn mảnh vải đỏ 30cm. Vậy mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 30cm = 3dm.

Mảnh vải đỏ dài số đề-xi-mét là:

62 – 3 = 59 (dm)

Đáp số: 59dm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy