Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

5 năm nữa thì số tuổi của Vy bằng số tuổi của anh Cường. Năm nay anh Cường 13 tuổi. Vậy năm nay Vy ……..tuổi ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Năm nay Vy có số tuổi là:


13 – 5 = 8 ( tuổi)


Đáp số: 8 tuổi.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy