FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 3 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta có: 3 = 3 – 0 = 4 – 1 = 5 – 2 = 6 – 3 = 7 – 4 = 8 – 5 = 9 – 6

Vậy có 13 số thỏa mãn đề bài là: 14; 25; 30; 36; 41; 47; 52; 58; 63; 69; 74; 85; 96.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy