VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sau khi đổ thêm 27 lít dầu vào thùng dầu thì trong thùng có 5 chục lít dầu. Hỏi lúc đầu trong thùng có bao nhiêu lít dầu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy