Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tâm có một quyển album, mỗi trang trong album để được 15 bức ảnh. Tâm đã để đầy ảnh vào 2 trang. Vậy Tâm có tất cả bao nhiêu bức ảnh ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tâm có tất cả số bức ảnh là:


15 + 15 = 30 ( bức ảnh)


Đáp số: 30 bức ảnh.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy