FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Em hái được số chùm nho bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 12. Nếu em hái thêm 8 chùm nữa thì bằng số chùm nho của chị hái. Hỏi chị hái được bao nhiêu chùm nho ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 12 là: 39

Chị hái được số chùm nho là:

39 + 8 = 47 ( chùm nho)

Đáp số: 47 chùm nho.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy