FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tâm có một quyển album, mỗi trang trong album để được 1 chục bức ảnh. Tâm đã để đầy ảnh vào 1 trang và còn thừa 3 bức ảnh. Hỏi Tâm có tất cả ………bức ảnh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Đổi 1 chục bức ảnh = 10 bức ảnh.

Tâm có tất cả số bức ảnh là:

10 + 3 = 13 ( bức ảnh)

Đáp số: 13 bức ảnh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy