VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tâm có một quyển album, mỗi trang trong album để được 1 chục bức ảnh. Tâm đã để đầy ảnh vào 1 trang và còn thừa 3 bức ảnh. Hỏi Tâm có tất cả ………bức ảnh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy