Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho các chữ số 3; 6 ; 7 ; 1. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số đã cho ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Chữ số hàng chục có 4 cách chọn: 3; 6; 7; 1.


Chữ số hàng đơn vị có 3 cách chọn ( trừ chữ số hàng chục)


Vậy có : 4 x 3 = 12 ( số)


Đáp số: 12 số.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy