FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 3; 6 ; 7 ; 1. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số đã cho ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Chữ số hàng chục có 4 cách chọn: 3; 6; 7; 1.

Chữ số hàng đơn vị có 3 cách chọn ( trừ chữ số hàng chục)

Vậy có : 4 x 3 = 12 ( số)

Đáp số: 12 số.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy