VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong sân có 5 chục con gồm cả gà và vịt, biết số con gà bằng số chẵn liền sau số 26. Vậy trong sân có bao nhiêu con vịt ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy