FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số biết rằng lấy 100 trừ đi số đó thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 15 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 15 là: 96

Số cần tìm là:

100 – 96 = 4

Đáp số: 4

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy