VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một gói kẹo socola có 10 viên kẹo bao gồm 3 loại: socola trắng, socola đen và socola bơ lạc. Biết số viên socola trắng nhiều hơn số viên socola đen là 7 viên ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy