FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiệu của 2 số là số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 14, số trừ là 14. Vậy số bị trừ là:…..?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số bé nhất có hai chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 14 là: 59

Số bị trừ là:

59 + 14 = 73

Đáp số: 73

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy