Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hà gấp được 16 ngôi sao, Hà gấp được ít hơn Lan  5 ngôi sao. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Lan gấp được só ngôi sao là:


16 + 5 = 21 ( ngôi sao)


Đáp số: 21 ngôi sao.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy