VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Đoạn thẳng AB dài 27cm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn  thẳng CD 7cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu đề-ti-mét?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy