FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

53cm + 3dm – 48cm ........ 17cm + 17cm ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

53cm + 3dm – 48cm   >  17cm + 17cm

         35cm                                  34cm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy