VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có hai thùng đựng xăng. Sau khi đổ 21 lít xăng từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì mỗi thùng đều có 5 chục lít xăng. Vậy lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít xăng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy