VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Can màu trắng có 2 chục lít nước mắm, can màu vàng có ít hơn can màu trắng 8 lít. Vậy can màu vàng có bao nhiêu lít nước mắm ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy