FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tổng của 2 số là số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số, số hạng thứ 12. Tìm số hạng thứ nhất ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là: 90

Số hạng thứ nhất là:

90 – 12 = 78

Đáp số: 78

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy