Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tổng của 2 số là số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số, số hạng thứ 12. Tìm số hạng thứ nhất ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là: 90


Số hạng thứ nhất là:


90 – 12 = 78


Đáp số: 78

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy