VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Thầy Trung cân nặng 68kg, thầy Trung nhẹ hơn thầy Hiển 6kg. Hỏi thầy Hiển cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy