VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong thư viện của trường có 8 chục quyển sách về khoa học và số sách về toán học ít hơn số sách về khoa học là 2 chục quyển. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu quyển sách về toán học ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy