VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sau khi rót 5 lít nước mắm ra các chai thì trong can còn lại 15 lít nước mắm. Hỏi lúc đầu trong can có bao nhiêu lít nước mắm ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy