Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Anh nhìn thấy dưới ao có 17 con vịt trắng và nhìn thấy số vịt nâu cũng bằng số vịt trắng. Hỏi An nhìn thấy dưới ao có tất cả bao nhiêu con vịt ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số vịt nâu bằng số vịt trắng bằng 17 con.


An nhìn thấy dưới ao có tất cả số con vịt là:


17 + 17 = 34 ( con vịt )


Đáp số: 34 con vịt

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy