VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Anh nhìn thấy dưới ao có 17 con vịt trắng và nhìn thấy số vịt nâu cũng bằng số vịt trắng. Hỏi An nhìn thấy dưới ao có tất cả bao nhiêu con vịt ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy