FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số hạng thứ nhất là số lẻ liền trước số 51, số hạng thứ hai là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số . Tính tổng của 2 số đó ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lẻ liền trước số 51 là 49.

Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: 8

Tổng của 2 số đó là:

49 + 8 = 57

Đáp số: 57

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy