VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 4; số bị trừ bằng 75. Tìm số trừ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy