FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 4; số bị trừ bằng 75. Tìm số trừ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 4 là: 15

Số trừ là:

75 – 15 = 60

Đáp số: 60

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy