VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sau khi bán đi một số bó rau, bác bán rau còn lại  9 bó rau ngót và 15 bó rau muống. Vậy bác bán rau còn lại bao nhiêu bó rau ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy