FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số hạng thứ nhất là số lẻ liền sau số 27, số hạng thứ hai là số lớn nhất có 1 chữ số. Vậy tổng của 2 số là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lẻ liền sau số 27 là: 29

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Tổng của 2 số là:

29 + 9 = 38

Đáp số: 38

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy