VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong một phép tính cộng, biết số hạng thứ nhất là 59, số hạng thứ hai là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Hỏi tổng của hai số hạng trên là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy