VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nhân dịp Tết Trung Thu, mẹ làm 2 chục chiếc bánh dẻo, mẹ đã mang biếu bà 1 chục chiếc. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu chiếc bánh ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy