Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nhân dịp Tết Trung Thu, mẹ làm 2 chục chiếc bánh dẻo, mẹ đã mang biếu bà 1 chục chiếc. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu chiếc bánh ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 2 chục chiếc bánh = 20 chiếc bánh


       1 chục chiếc bánh = 10 chiếc bánh       


Mẹ còn lại số chiếc bánh là:


20 – 10 = 10 ( chiếc bánh)


Đáp số: 10 chiếc bánh.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy