FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và số lớn nhất có 1 chữ số ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Hiệu của hai số đó là:

99 – 9 = 90

Đáp số: 90

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy