VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong đợt bán hàng từ thiện, nhóm Họa Mi bán được 42 cốc chè, nhóm Hoa Đào bán được 38 cốc chè. Hỏi cả hai nhóm bán được bao nhiêu cốc chè ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy