FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 9; 0; 6. Tính tổng của số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số bé nhất có 1 chữ số từ 3 chữ số đã cho ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 96

Số bé nhất có 1 chữ số là: 0

Tổng của hai số đó là:

96 + 0 = 96

Đáp số: 96

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy