VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong bến có 12 xe ô tô 7 chỗ ngồi và 17 xe ô tô 16 chỗ ngồi. Hỏi trong bến có bao nhiêu xe ô tô ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy