Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu xăng –ti-mét?           

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Đổi 5dm = 50cm.


Cả hai mảnh vải dài số xăng-ti-mét là:


50 + 45 = 95 (cm)


Đáp số: 95cm.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy