VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu xăng –ti-mét?           

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy