Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lớp 1A có 20 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Lớp 1B có 10 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Như vậy, cả hai lớp có bao nhiêu học sinh. ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


 Lớp 1A có số học sinh là:


20 + 10 = 30 ( học sinh )


Lớp 1B có số học sinh là:


10 + 20 = 30 ( học sinh )


Cả hai lớp có số học sinh là:


30 + 30 = 60 ( học sinh )


Đáp số: 60 học sinh.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy