Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Năm vừa qua bác Tư nuôi một đàn gà, dịp Tết vừa qua bác Tư đã bán đi 40 con gà. Bác Tư đếm số gà còn lại thì thấy, số gà còn lại đúng bằng số gà đã bán. Hỏi trước khi bán bác Tư nuôi bao nhiêu con gà? 

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số gà còn lại = số gà đã bán = 40 con


Trước khi bán, bác Tư nuôi được số con gà là:


40 + 40 = 80 ( con gà)


Đáp số: 80 con gà.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy