Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Mai có 15 quyển vở, số vở của Mai nhiều hơn của Huệ nhưng ít hơn của Lan? Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở? Biết sau khi Lan cho Huệ 2 quyển thì số vở của Lan lại ít hơn số vở của Mai ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Vì sau khi cho số vở của Lan ít hơn của Mai nên số vở của Lan lúc đó sẽ lớn hơn:


15 – 2 = 13 (quyển)


Số nhỏ hơn 15 lớn hơn 13 là 14.


Lúc đầu Lan có số quyển vở là:


14 + 2 = 16 (quyển)


Đáp số: 16 quyển

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy