VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Mai có 15 quyển vở, số vở của Mai nhiều hơn của Huệ nhưng ít hơn của Lan? Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở? Biết sau khi Lan cho Huệ 2 quyển thì số vở của Lan lại ít hơn số vở của Mai ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy