FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mai có 15 quyển vở, số vở của Mai nhiều hơn của Huệ nhưng ít hơn của Lan? Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở? Biết sau khi Lan cho Huệ 2 quyển thì số vở của Lan lại ít hơn số vở của Mai ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Bài giải:

Vì sau khi cho số vở của Lan ít hơn của Mai nên số vở của Lan lúc đó sẽ lớn hơn:

15 – 2 = 13 (quyển)

Số nhỏ hơn 15 lớn hơn 13 là 14.

Lúc đầu Lan có số quyển vở là:

14 + 2 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy