VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Em có tất cả 34 viên kẹo. Em đã ăn hết 14 viên kẹo và cho bạn 10 viên kẹo. Hỏi em còn lại bao nhiêu viên kẹo ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy