Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Em có tất cả 34 viên kẹo. Em đã ăn hết 14 viên kẹo và cho bạn 10 viên kẹo. Hỏi em còn lại bao nhiêu viên kẹo ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Em còn số viên kẹo là:


34 – 14 – 10 = 10 (viên)


Đáp số: 10 viên

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy