VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Vườn nhà Lan có tất cả 35 cây, vườn nhà Huy có tất cả 40 cây. Hỏi vườn nhà Huy và vườn nhà Lan có tất cả bao nhiêu cây ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy