Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Ngăn sách thứ nhất có 23 quyển sách. Ngăn sách thứ hai có 24 quyển sách. Ngăn sách thứ ba có 21 quyển sách. Hỏi cả ba ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Cả ba ngăn có số quyển sách là:


23 + 24 + 21 = 68 (quyển)


Đáp số: 68 quyển

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy