VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ngăn sách thứ nhất có 23 quyển sách. Ngăn sách thứ hai có 24 quyển sách. Ngăn sách thứ ba có 21 quyển sách. Hỏi cả ba ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy