VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hồng có 15 quyển vở, Hoa có 20 quyển vở, Huệ có 22 quyển vở. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu quyển vở ?

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy