VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay tổng số tuổi của hai chị em là 22 tuổi. Biết tuổi chị là 12 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai chị em khi tuổi chị bằng tuổi em hiện tại ?

TOÁN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy